ഇത് വേറെ level ആ Shape Of You With Despacito Malayalam Mashup Mix 27 Songs In a GoU will never Heard a song like wise
ഇത് വേറെ level ആ
Ultimate mixing of Shape of you Malayalam Mashup with Despacito Malayalam Mashup and also with Justin Bieber Despacito
"//Feel The Song//"
arikil pathiye
mazheye mazheye
kannimaneeye (anwar)
kuttanadan kayalile
aalayal badam venna
kanmaniye kannayake
ninne kandalalakal
*aaru* *parajhu*
katte vesharuthippool
kasvinte thattamitt
neeranne nummede kochu
veyil chiilla pookum
thumbi va thumbakudathil
ethrayoo janmamaayi
koottu varumoo
chand pottum *
*kanmashi thazhalil
odanda odanda
ponn veenil ninn ullil
chanda mama
deva raghame
shukiriya shukiriya

Shape of U*
*meele manath
nilave mayumo
chenjundil (usthad hotel)*

*Despacito(Justin Bieber)

Facebook